120صندلی خالی برای
شـما در نظـــــر گرفته ایم

We have

120

you believe
in your ability to sell

اگر به توانایی خود در
فروش ایمان دارید

job opportunities for you

ما شما را استخدام می کنیم

آموزش مهارت های کاربردی

به تمامی افراد پذیرفته شده مهارت های کاربردی و فنون مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک فروشنده حرفه ای را آموزش می دهیم .

دستمزد عالی

دستمزد پرسنل پروژه T120 که در بخش فروش و بازاریابی فعالیت می نمایند به ازای هر ساعت کار ثابت به همراه درصدی از فروش می باشد.

بدون محدودیت زمانی

در پروژه T120 می توانید بسته به شرایط خود، ساعت کاری را مشخص و انتخاب کنید و بسته به ساعت کاری دستمزد شما محاسبه می شود.

بدون نیاز به سابقه کاری

در پروژه T120 توانمندی و دانش شماست که برای ما اهمیت دارد نه روزمه تان ، سابقه کار شما می بایست به کارآیی شما اضافه کند.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سامانه t120.ir می باشد